Warunki korzystania z witryny internetowej

Na niniejszej stronie (jak również w dokumentach, o których jest na niej mowa) określone zostały warunki użytkowania, na których użytkownik – jako gość lub zarejestrowany użytkownik – może korzystać z witryny www.zf-propoints.com (nasza witryna). Przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami użytkowania.


www.propoints.com jest stroną internetową prowadzoną przez ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket ("My"). Nasza firma zarejestrowana jest w Niemczech pod numerem HRB 630206 w Sądzie Rejonowym w Ulm. ZF Friedrichshafen AG ma swoją siedzibę pod adresem Löwentaler Straße 20, 88046 Friedrichshafen, Niemcy. Główny adres oddziału ZF Aftermarket znajduje się w Oberen Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Niemcy.

Na naszej witrynie zamieszczone są teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, materiały audio i wideo, fotografie, programy i technologie chronione prawami własności intelektualnej. Werbalne lub graficzne znaki handlowe, logo i nazwy produktów – zarówno nasze, jak i stron trzecich – są chronione postanowieniami prawa określonymi w ustawie o ochronie znaków handlowych i prawie patentowym.
 Każdy przypadek ich wykorzystania, który nie jest jasno dozwolony w ramach mających zastosowanie postanowień prawa lub, który nie jest konieczny do zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania naszej witryny, wymaga naszej uprzedniej zgody. Ma to zastosowanie zwłaszcza w przypadku komercyjnego powielania, modyfikowania, dystrybuowania, tłumaczenia lub przechowywania materiałów chronionych prawem autorskim. W każdym przypadku informacja o udziale naszym (jaki i każdej wyraźnie określonej osoby wspierającej), jako twórcy materiału zamieszczonego na naszej witrynie, musi zostać odnotowany.

Nie przyjmujemy jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani nie udzielamy wyraźnej, bądź też domniemanej gwarancji na – w jakimkolwiek celu – dokładność, stosowność w czasie, skuteczność, pełność lub właściwość informacji i materiałów, które są zamieszczone lub oferowane na tej witrynie internetowej. Takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy i wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za jakiekolwiek nieścisłości lub błędy, w maksymalnie dozwolonym prawem zakresie.
 Komentarze i inne materiały zamieszczone na naszej witrynie nie są pomyślane jako jakakolwiek forma doradztwa, na której można się opierać. Witryna ta nie została stworzona jako podstawa do podejmowania decyzji o charakterze ekonomicznym i każdy użytkownik powinien podejmować decyzje o charakterze ekonomicznym na podstawie niezależnego doradztwa. Każdy materiał na naszej witrynie może być nieaktualny w dowolnie wybranym okresie i nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do jego aktualizacji. Niniejszym zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może wynikać z faktu oparcia się na takich materiałach przez któregokolwiek gościa naszej witryny lub każdej osoby, która mogła zostać poinformowana o jakiejkolwiek treści, będącej częścią zawartości witryny.

Informacje o użytkownikach są przez nas przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności. 

Zabrania się niewłaściwego użytkowania witryny poprzez świadome infekowanie wirusami, trojanami, robakami, bombami logicznymi lub innymi obiektami, które funkcjonują jako złośliwe oprogramowanie lub są technologicznie szkodliwe. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym witryna jest przechowywana, lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych, które są połączone z naszą witryną.
Każde naruszenie zostanie przez nas zgłoszone odpowiednim władzom i będziemy współpracowali z nimi w celu ujawnienia i przekazania im tożsamości osoby dopuszczającej się naruszenia.

Użytkownik ma prawo utworzyć odsyłacz do strony głównej naszej witryny pod warunkiem, że zostanie to wykonane w sposób uczciwy, zgodny z prawem i nienaruszający naszej reputacji, ani nie wykorzystujący jej.
 Na innej witrynie nie może zostać zamieszczony podgląd naszej witryny; nie może też zostać utworzony odsyłacz do strony naszej witryny, innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia pozwolenia na tworzenie odsyłacza bez uprzedniego powiadomienia.

 Jeżeli użytkownik chce wykorzystać inne – niż określone powyżej – materiały z naszej witryny, prosimy o przesłanie zapytania na adres  info-zf-propoints@zf.com

Na naszej witrynie internetowej zamieszczone są odsyłacze do innych witryn internetowych. Te odsyłacze zamieszczone są dla wygody użytkowników i maja na celu umożliwienie im uzyskania dalszych informacji. Fakt ich zamieszczenia nie oznacza, że popieramy te witryny internetowe. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn internetowych ani ich zasobów. Nie udzielamy gwarancji, wyraźnej ani domniemanej, i nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość witryn internetowych, do których prowadzą odsyłacze.

W razie pytań na temat materiałów, które zamieszczane są na naszej witrynie internetowej, prosimy o kontakt na adres  info-zf-propoints@zf.com.
Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej.