Ogólne warunki prowadzenia dzialalnosci biznesowej

Warunki programu lojalnosciowego ZF [pro]Points

Uczestnictwo w niniejszym Programie Lojalnosciowym ZF [pro]Points dla podmiotów z branzy motoryzacyjnej podlega niniejszym Warunkom Programu Lojalnosciowego („Warunki Programu”), które skladaja sie z niniejszego Wstepu (Dzial 1), Zasad Zgloszenia (Dzial 2) oraz Zasad Programu (dzial 3).

Niniejszy „Program Lojalnosciowy ZF [pro]Points ” dla podmiotów z branzy motoryzacyjnej („Program”) jest programem lojalnosciowym dla klientów, sponsorowanym przez dzial firmy ZF-Group dzialajacej pod firma ZF Friedrichshafen AG („ZF Aftermarket”), którego uczestnicy moga zbierac punkty („Punkty”), kupujac wybrane produkty ZF Aftermarket. Punkty zbierane sa na nastepujacych zasadach:

  • W odniesieniu do terytorium Polski, Portugalii, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii::
  • Uczestnicy zbieraja etykiety lub inne elementy opakowan produktów ZF Aftermarket bioracych udzial w Programie (produkty biorace udzial w Programie moga byc znalezione na stronie pod adresem: www.zf-propoints.de). Uczestnicy przesylaja zebrane etykiety lub inne elementy opakowan za pomoca listów (lub w inny sposób okreslony przez ZF Aftermarket).

Punkty moga byc wymienione na duze lub male nagrody, poczawszy od produktów typu lifestyle, poprzez wyposazenie warsztatów, a skonczywszy na specjalistycznych szkoleniach („Nagrody”).

Udzial w Programie Lojalnosciowym proPoints w Niemczech i Austrii jest objety odrebnymi warunkami, które sa dostepne na stronie https://www.propoints.com/de-DE/termandcondition.

2.1. Uczestnicy

2.1.1. W Programie moga wziac udzial wszystkie komercyjne warsztaty (obslugujace samochody, pojazdy uzytkowe i motocykle) urzedowo zarejestrowane w Francji, Polsce, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii („Uczestnicy”). Program jest skierowany wylacznie do przedsiebiorców, a nie do konsumentów, ani nie do osób fizycznych posiadajacych status przedsiebiorcy, ale wykonuyjacych prace na zasadach tzw. samozatrudnienia u innych przedsiebiorców. Kazdy z Uczestników bedzie wiec przedsiebiorca prowadzacym warsztat badz zajmujacym sie dystrybucja lub sprzedaza hurtowa we wlasnym imieniu, a nie osoba fizyczna dzialajaca w ramach lub na rzecz takiego przedsiebiorcy. ZF Aftermarket zastrzega sobie prawo do zmiany listy krajów okreslonych postanowieniami punktu 2.1.1 niniejszych Warunków Programu w czasie, który uzna za stosowny.

2.1.2. W ramach Programu, dzialania w imieniu i na rzecz Uczestnika moze podejmowac tylko jego urzedowo zarejestrowany wlasciciel lub organ uprawniony do reprezentowania Uczestnika zgodnie z przyjetymi zasadami reprezentacji . Jesli osoba dzialajaca w imieniu i na rzecz Uczestnika nie jest urzedowo zarejestrowanym wlascicielem, taka osoba musi, na prosbe ZF Aftermarket, dostarczyc pisemny dowód swojego umocowania do dzialania w imieniu i na rzecz wlasciciela- Uczestnika i wylacznie zgodnie z jego instrukcjami. Pracownicy ZF Aftermarket i innych sponsorów oraz osoby wykonujace prace na rzecz ZF Aftermarket lub innych sponsorów na innej podstawie prawnej niz umowa o prace sa wylaczeni z uczestnictwa w Programie.

2.1.3. Zarówno Uczestnik, jak i jakakolwiek osoba dzialajaca w imieniu i na rzecz Uczestnika musi miec ukonczone co najmniej 18 lat.

2.2. Rejestracja

2.2.1. Zgloszenie do Programu nastepuje poprzez strone internetowa Programu Lojalnosciowego ZF [pro]Points pod adresem: www.zf-propoints.com. Konto („Konto ZF [pro]Points”) mozna otworzyc na stronie Programu, klikajac „Zarejestruj”, a nastepnie postepujac zgodnie z instrukcjami dotyczacymi zalozenia konta. Do otwarcia Konta ZF [pro]Points niezbedne jest podanie waznego sluzbowego adresu mailowego.

2.2.2. Upowazniony wlasciciel konta przekazanego adresu mailowego bedzie uznawany za osobe kontaktowa ze strony Uczestnika. Kazdy Uczestnik moze otworzyc tylko jedno Konto ZF [pro]Points

2.2.3. Uczestnictwo w Programie rozpoczyna sie po dokonaniu zgloszenia, z chwila aktywacji Konta ZF [pro]Points przez ZF Aftermarket. ZF Aftermarket moze odmówic jakiejkolwiek rejestracji bez uzasadnienia.

2.3. Haslo

2.3.1. Otwierajac konto, kazdy Uczestnik musi ustalic haslo dla potrzeb jego identyfikacji. Haslo jest wymagane do uzyskania dostepu do Konta ZF [pro]Points (np. zamówienia Nagród lub sprawdzenia online salda). Aby zapobiec naduzyciom, Uczestnik musi zapewnic, ze haslo nie zostanie ujawnione jakimkolwiek nieupowaznionym osobom trzecim.

2.3.2. Uczestnik natychmiast powiadomi ZF Aftermarket, piszac wiadomosc na nastepujacy adres: Info@zf-propoints.com, jesli istnieje jakiekolwiek podejrzenie naduzycia hasla lub Konta ZF [pro]Points

2.3.3. ZF Aftermarket nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstale z zawinionego braku powiadomienia lub nieterminowego powiadomienia ZF Aftermarket. ZF Aftermarket moze zostac pociagnieta do odpowiedzialnosci tylko zgodnie z Dzialem 3.12 niniejszych Warunków Programu.

3.1. Zbieranie Punktów

Nastepujace zasady maja zastosowanie do Uczestników w Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii:

Uczestnicy zbieraja etykiety lub inne elementy opakowan produktów ZF Aftermarket bioracych udzial w Programie (produkty biorace udzial w Programie moga byc znalezione pod adresem: www.zf-propoints.com). Uczestnicy przesylaja zebrane etykiety lub inne elementy opakowan za pomoca listów lub w inny sposób okreslony przez ZF Aftermarket.

3.2. Klasyfikacja Punktów i dostep do konta

3.2.1. Punkty sa przyporzadkowywane indywidualnie do danego Konta ZF [pro]Points. Nie ma mozliwosci ich przeniesienia ani wyplaty ich ekwiwalentu w gotówce. Punkty z wiecej niz jednego Konta ZF [pro]Points nie moga byc laczone i wymieniane na te sama Nagrode.

3.2.2. Informacje dotyczace Konta ZF [pro]Points sa dostepne w dowolnej chwili pod adresem: www.zf-propoints.com.

3.3. Wymiana Punktów

Punkty moga byc wymieniane na wybrane produkty z chwila, gdy na Koncie ZF [pro]Points zostala zgromadzona wystarczajaca liczba Punktów niezbednych do uzyskania danej Nagrody. Punkty nie podlegaja wymianie na gotówke, ani nie moga byc stosowane jako kredyt. Z chwila dokonania wyboru danej Nagrody, nie mozna jej wymienic na inna Nagrode.

3.4. Nagrody

3.4.1. Lista Nagród znajduje sie pod adresem: www.zf-propoints.com. Wszystkie Nagrody mozna uzyskac w miare ich dostepnosci (która moze byc rózna w zaleznosci od daty i miejsca docelowego ). Bardziej szczególowe informacje dotyczace dostepnosci Nagród mozna znalezc na wyzej wymienionej stronie, na której przedstawiona jest oferta Nagród. Jesli dana Nagroda nie jest juz dostepna, ZF Aftermarket zastrzega sobie prawo do wymiany Nagrody na produkt o takiej samej lub wyzszej wartosci.

3.4.2. Kazda Nagroda ma okreslona wartosc wyrazona w Punktach („Wartosc Punktowa Produktu”) w zaleznosci od rodzaju produktu. Najbardziej aktualne Wartosci Punktowe Produktów mozna znalezc pod adresem: www.zf-propoints.com. ZF Aftermarket zastrzega sobie prawo do zmiany liczby Punktów przyporzadkowanych do poszczególnych Nagród podczas trwania Programu, w dowolnej chwili, ze skutkiem w odniesieniu do wszystkich zamówionych Nagród, które nie zostaly jeszcze wydane na dzien zmiany. Dokonana zmiana pozostaje bez wplywu na liczbe Punktów juz zgromadzonych na koncie na dzien zaistnienia takiej zmiany.

3.5. Waznosc Punktów

3.5.1. Punkty zostaja anulowane z koncem roku kalendarzowego nastepujacego po roku, w którym Punkty zostaly zaksiegowane na koncie Uczestnika. Punkty ulegaja takze anulowaniu z chwila zamkniecia danego Konta ZF [pro]Points przez Uczestnika.

3.5.2. Jesli Program zakonczy sie lub nie jest juz oferowany w danym kraju, badz zostanie zakonczony przez ZF Aftermarket zgodnie z punktem 3.9. niniejszych Warunków Programu ("Zakonczenie"), wówczas Punkty moga zostac wymienione na Nagrody tylko przez okres kolejnych trzech (3) miesiecy. Po tym okresie ulegaja anulowaniu.

3.6. Transakcje

3.6.1. Wszelkie transakcje i dostawy zwiazane z wszystkim Nagrodami podlegaja obowiazujacym przepisom prawa oraz niniejszym Warunkom Programu (patrz Dzial 1).

3.6.2. Punkty mogą być wymieniane na koncie ZF [pro]Propoints dopiero wtedy, gdy zostaną one przypisane przez ZF Aftermarket. ZF Aftermarket dołoży wszelkich starań, aby punkty zostały naliczone w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od końca miesiąca, w którym etykiety lub inne części opakowań zostały otrzymane przez firmę ZF Aftermarket, zgodnie z punktem 1 niniejszych Warunków Programu.

3.6.3. W przypadku zlozenia prosby o Nagrode, saldo Konta ZF [pro]Points Uczestnika zostanie pomniejszone o odpowiednia liczbe Punktów . Wymienione Punkty nie moga byc wykorzystane ponownie.

3.6.4. Jesli transakcja, w zwiazku z która przyznawane lub wymieniane sa Punkty zostanie anulowana, nie dojdzie do skutku lub nie zostanie zakonczona, ZF Aftermarket cofnie przyznane Punkty zwiazane z taka transakcja. Mozna odmówic przekazania Nagrody lub anulowac jej przekazanie, jesli nie jest dostepna wystarczajaca liczba Punktów lub gdy istnieje podejrzenie popelnienia oszustwa badz naduzycia.

3.7. Podatki, oplaty dodatkowe i potracenia

Wszelkie podatki, oplaty dodatkowe lub potracenia zwiazane z wydaniem, uzytkowaniem lub otrzymaniem Nagrody w ramach niniejszego Programu winien poniesc Uczestnik.

3.8. Naduzycie zwiazane z Punktami i naruszenie zasad Programu

3.8.1. Punkty mozna uzyskac, posiadac, przenosic lub wymieniac wylacznie zgodnie z Zasadami Programu okreslonymi w niniejszym Dziale 3. Wszelkie inne uzytkowanie, przyporzadkowanie, sprzedaz, wymiana lub przeniesienie Punktów badz próba takiego dzialania uznawane bedzie za naduzycie („Naduzycie”), stanowiace powazne naruszenie niniejszych Zasad Programu.

3.8.2. Jakiekolwiek Punkty zebrane i posiadane z naruszeniem niniejszych Zasad Programu sa niewazne i nie podlegaja wymianie na Nagrody. Wszelkie takie Punkty zostana anulowane z Konta ZF [pro]Points. Jesli Punkty zostaly juz wykorzystane, ZF Aftermarket zazada zwrotu Nagród lub ich wartosci pienieznej jesli Nagrody nie zostana zwrócone.

3.8.3. ZF Aftermarket lub inna osoba trzecia upowazniona przez ZF Aftermarket zastrzega sobie prawo odmowy wydania jakiejkolwiek Nagrody w przypadku Naduzycia powstalego z winy Uczestnika. Wszelkie inne prawa przyslugujace ZF Aftermarket na mocy przepisów ustawowych lub postanowien umownych pozostaja nienaruszone.

3.9. Zakonczenie, zawieszenie uczestnictwa w Programie i wykluczenie z Programu

3.9.1. Zakonczenie

3.9.1.1. Uczestnicy moga zamknac swoje Konto ZF [pro]Points w dowolnej chwili, powiadamiajac ZF Aftermarket w formie pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób okreslony przez ZF Aftermarket jako dopuszczalny dla potrzeb zamkniecia Konta ZF [pro]Points na stronie internetowej dostepnej pod adresem: www.zf-propoints.com. W takim przypadku Punkty, które znajdowaly sie na koncie Uczestnika zostaja anulowane.

3.9.1.2. ZF Aftermarket moze pozbawic danego Uczestnika prawa do udzialu w niniejszym Programie za uprzednim powiadomieniem przekazanym z czterotygodniowym wyprzedzeniem, w formie pisemnej, jesli (i) podejmie decyzje o zmianie Programu w wymiarze ogólnym lub jego zakonczeniu w kraju, w którym ma swoja siedzibe Uczestnik, badz (ii) w przypadku, gdy ZF Aftermarket skorzysta z przyslugujacego jej prawa do zmiany listy krajów zgodnie z Dzialem 2.1.1 niniejszych Warunków Programu, lub (iii) w przypadku, gdy zaistnieja okolicznosci okreslone w dziale 3.9.2. niniejszych Warunków Programu. Powyzsze postanowienie nie narusza przyslugujacego ZF Aftermarket prawa do odebrania praw uczestnictwa z waznej przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Wazna przyczyna wystepuje w szczególnosci w nastepujacych sytuacjach:

(i) we wszystkich przypadkach zaistnialego Naduzycia zgodnie z punktem 3.8 niniejszych Warunków Programu; (ii) jesli Uczestnik poda nieprawdziwe lub niedokladne informacje; (iii) w przypadku niewlasciwego postepowania Uczestnika
wobec ZF Aftermarket; lub (iv) w przypadku innych powaznych naruszen niniejszych Warunków Programu ze strony Uczestnika.

3.9.2. Zawieszenie uczestnictwa w Programie

ZF Aftermarket moze zamknac Konto ZF [pro]Points, na którym nie odnotowano zadnego logowania lub nie zebrano zadnych Punktów, badz nie dokonano zadnej wymiany na Nagrody przez nieprzerwany okres co najmniej dwunastu (12) miesiecy w przypadku kont warsztatów lub 24 miesiecy w przypadku kont dystrybutorów.

3.9.3. Wykluczenie z Programu

ZF Aftermarket moze odrzucic wniosek o rejestracje w Programie, bez podania przyczyny, w szczególnosci w przypadku, gdy ZF Aftermarket dokonala w przeszlosci wypowiedzenia umowy z danym Uczestnikiem.

3.10. Zmiany Programu

3.10.1. ZF Aftermarket zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad Programu, Nagród, Wartosci Punktowej Produktów lub jakichkolwiek innych procedur zwiazanych z Programem ze skutkiem na przyszlosc, jesli uzna to za konieczne („Zmiany Programu”). ZF Aftermarket bedzie publikowac wszelkie Zmiany Programu na swoich stronach internetowych pod adresem: www.zf-propoints.com. Zbierajac i wymieniajac Punkty na Koncie ZF [pro]Points po takim powiadomieniu, Uczestnik wyraza zgode na wszelkie Zmiany Programu. O wszelkich istotnych Zmianach Programu Uczestnicy zostana powiadomieni droga mailowa.

3.10.2. Jesli Uczestnik nie zaakceptuje Zmian Programowych, moze zostac mu odebrane prawo uczestnictwa w niniejszym Programie zgodnie z dzialem 3.9 Warunków Programu.

3.10.3. ZF Aftermarket moze przeniesc calosc praw i obowiazków wynikajacych z niniejszego Programu na jakakolwiek osobe trzecia za pisemnym powiadomieniem w przypadku sprzedazy lub innego przeniesienia Programu na osobe trzecia przez ZF Aftermarket.

3.11. Dostawa, wysylka i zwroty

3.11.1. ZF Aftermarket dolozy zasadnych staran, aby zapewnic, ze Nagrody beda wyslane w ciagu czterech tygodniu od wymiany Punktów na Nagrode. Wszelkie daty wyznaczone jako terminy dostawy maja tylko charakter przyblizony ZF Aftermarket zastrzega sobie prawo do zastapienia Nagrody, jesli nie bedzie miala mozliwosci dostarczyc zamówionej Nagrody. W takim przypadku, ZF Aftermarket skontaktuje sie z Uczestnikiem i przekaze mu odpowiednia informacje oraz poprosi go o wybór innej Nagrody, która jest dostepna zgodnie z punktem 3.4. niniejszych Warunków Programu. Z chwila dostarczenia Nagrody, tytul do Nagrody i ryzyko z nia zwiazane przechodza na Uczestnika. Od tej chwili to Uczestnik ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie powstale straty lub szkody.

3.11.2. Jesli Nagroda jest obciazona jakimikolwiek wadami lub jesli otrzymaja Panstwo nieodpowiedni produkt, prosze w pierwszej kolejnosci skontaktowac sie z Centrum Obslugi Klienta ZF Aftermarket pod adresem: Info@zf-propoints.com. Centrum Obslugi Klienta ZF Aftermarket omówi z Panstwem sprawe i doradzi Panstwu, jakie kroki nalezy podjac, w zaleznosci od rodzaju danej Nagrody. Moze to wiazac sie z odebraniem od Panstwa Nagrody lub skierowaniem Panstwa do punktu odbioru, gdzie moga Panstwo zwrócic Nagrode.

3.12. Gwarancja i odpowiedzialnosc

3.12.1. Roszczenia gwarancyjne dotyczace Nagród podnoszone przeciwko ZF Aftermarket podlegaja obowiazujacym ustawowym przepisom o gwarancji, ulegaja jednak przedawnieniu z uplywem 12 miesiecy od przejscia ryzyka.

3.12.2. ZF Aftermarket nie udziela zadnych wyraznych ani domniemanych gwarancji w odniesieniu do Nagród. Takie gwarancje moga zostac jedynie udzielone przez producentów Nagród otrzymanych w ramach Programu.

3.12.3. ZF Aftermarket ponosi odpowiedzialnosc za szkody w nastepujacym zakresie:

3.12.3.1. Z wylaczeniem naruszenia glównych obowiazków umownych, odpowiedzialnosc wystepuje tylko wówczas i w takim zakresie, w jakim ZF Aftermarket, jej ustawowi przedstawiciele, wyzsi ranga pracownicy lub inni przedstawiciele dla potrzeb wykonania swiadczen, dopuscili sie celowego naduzycia lub razacego niedbalstwa. Poza powyzszymi przypadkami ZF Aftermarket ponosi odpowiedzialnosc wylacznie w przypadku naruszenia glównych zobowiazan umownych, czyli zobowiazan, w odniesieniu do których zachowanie zgodnosci z postanowieniami jest szczególnie istotne dla osiagniecia celu niniejszej umowy, a nalezyte wykonanie umowy jest mozliwe dopiero przy zapewnieniu zgodnosci z jej postanowieniami („podstawowe obowiazki” - „Kardinalpflicht”).

3.12.3.2. Oprócz celowego naduzycia lub razacego niedbalstwa ze strony przedstawicieli ustawowych, wyzszych ranga pracowników lub innych przedstawicieli ZF Aftermarket, odpowiedzialnosc ZF Aftermarket jest ograniczona do wysokosci odszkodowania typowo dajacego sie przewidziec z chwila zawarcia niniejszych Warunków Programu. Powyzsze wylaczenia i ograniczenia odpowiedzialnosci nie znajduja zastosowania w odniesieniu do odszkodowan z tytulu uszczerbku na zdrowiu, naruszeniu nietykalnosci cielesnej, lub w przypadku braku gwarantowanych wlasciwosci lub cech albo nieprzestrzegania gwarancji, badz w przypadku bezwzglednie obowiazujacych przepisów ustawowych, takich jak niemiecka Ustawa o odpowiedzialnosci za produkt („Produkthaftungsgesetz”).

3.13. Ochrona danych

Zebrane dane, w tym równiez wszelkie dane osobowe uzyskane w ramach korzystania z Programu i udzialu w nim, sa przechowywane zgodnie z Polityka Prywatnosci ZF Aftermarket, która dostepna jest Kazdy z Uczestników winien zapoznac sie z oswiadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych. Jesli, z jakiejkolwiek przyczyny, konieczne jest przekazanie danych osobowych poza obszar UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla potrzeb realizacji okreslonego celu, zapewnimy, ze takie informacje beda traktowane zgodnie z odpowiednimi obowiazujacymi przepisami europejskimi w sprawie ochrony danych.

3.14. Obowiazujace prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki Programu podlegaja przepisom prawa Republiki Federalnej Niemiec, z wylaczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarów (CISG) oraz niemieckich przepisów kolizyjnych prawa prywatnego (Internationales Privatrecht). Wylacznym obszarem jurysdykcji w odniesieniu do wszelkich sporów wynikajacych z niniejszych Warunków Programu lub z nimi zwiazanych, w tym równiez wszelkich uzupelnien niniejszych Warunków Programu, jak równiez poszczególnych transakcji zwiazanych z niniejszymi Warunkami Programu jest Frankfurt nad Menem.

3.15. Klauzula salwatoryjna

Jesli którekolwiek z postanowien niniejszych Warunków Programu jest lub stanie sie niewazne badz niewykonalne, waznosc pozostalych Warunków Programu pozostaje nienaruszona. Strony doloza staran, aby zastapic niewazne lub niewykonalne postanowienie postanowieniem waznym i wykonalnym, które mozliwie w jak najwiekszym stopniu odpowiadac bedzie celowi gospodarczemu niewaznego lub niewykonalnego postanowienia. Powyzsze znajduje równiez zastosowanie w odniesieniu do luk w postanowieniach.