Polityka prywatności

Program Lojalnosciowy ZF [pro]Points ("Program") jest organizowany i prowadzony przez ZF Friedrichshafen AG ("my/nas”). ZF Friedrichshafen AG dziala jako administrator danych w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejsza Polityka Prywatnosci.

Przywiazujemy bardzo duza wage do bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych. W zwiazku z uczestnictwem w Programie, zbieramy lub otrzymujemy okreslone dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatnosci opisuje sposób, w jaki wykorzystujemy i ujawniamy te dane osobowe oraz zawiera odpowiedzi na pytania, które moga pojawic sie w odniesieniu do kwestii prywatnosci i bezpieczenstwa danych osobowych.Prosimy o uwazne przeczytanie ponizszych warunków, które opisuja nasze podejscie i stosowane przez nas praktyki w odniesieniu do danych osobowych oraz sposób postepowania w zwiazku z przetwarzaniemdanych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatnosci ma zastosowanie do wszystkich zbieranych lub otrzymywanych przez nas danych osobowych. „Dane osobowe” to wszelkie informacje zwiazane z zyjacymi osobami fizycznymi umozliwiajace ich identyfikacje.

Mozemy gromadzic dane osobowe w nastepujacych okolicznosciach:

 • Dane przekazywane przy wypelnianiu formularzy na stronie internetowej pod adresem: www.zf-propoints.com. Obejmuja one dane przeslane przez Panstwa podczas rejestracji jako uzytkownika naszej strony, subskrypcji naszych uslug, publikacji tresci oraz przesylania zapytan dotyczacych dodatkowych uslug. Czasami prosimy równiez o przekazanie danych osobowych w zwiazku udzialem w sponsorowanej przez nas grze losowej lub imprezie, rejestracja udzialu w akcjach marketingowych, subskrypcja naszego newslettera lub w razie wystapienia problemu dotyczacego naszej strony internetowej;
 • Jesli kontaktuja sie Panstwo z nami, mozemy prowadzic ewidencje naszej korespondencji;
 • Czasami prosimy równiez o wypelnienie kwestionariuszy dla celów marketingowych i w zwiazku z badaniami opinii publicznej, w których udzielanie odpowiedzi jest dobrowolne;
 • Szczególy (nazwa firmy, dane kontaktowe osób fizycznych, adres do korespondencji, email, numer telefonu lub faksu) transakcji zawieranych na naszej stronie internetowej oraz realizacja zamówionych nagród;
 • Szczególy wizyt na stronie internetowej (w szczególnosci dane dotyczace komunikacji, takie jak data i czas wizyty, wersja przegladarki, dzienniki sieciowe i inne dane niezbedne do wyslania faktury).

Podczas wejscia na nasza strone internetowa moze zostac równiez zapisany adres IP, którego uzywaja Panstwo, aby polaczyc sie z Internetem. Adres IP to unikalny identyfikator, którym posluguja sie urzadzenia do identyfikacji i komunikacji ze soba w Internecie.

Przetwarzamy otrzymane dane osobowe do nastepujacych celów:

 • prowadzenie naszej strony internetowej, w szczególnosci zapewnienie, ze jej tresc przedstawiona jest w sposób jak najbardziej efektywny i wykorzystywanego urzadzenia oraz dla potrzeb analizy ewentualnych bledów;
 • przygotowanie informacji, produktów i zamówionych uslug;
 • wykonywanie naszych obowiazków wynikajacych z zawartych z Panstwem umów, zapewnienie serwisu i wsparcia w zwiazku z Programem Lojalnosciowym ZF [pro]Points oraz realizacja zamówien;
 • umozliwienie korzystania z interaktywnych funkcji naszych uslug (wedlug zapotrzebowania);
 • udzielenie odpowiedzi na zapytania oraz spelnienie prósb;
 • przekazywanie materialów promocyjnych i informowanie o produktach i uslugach, (jednak wylacznie po wyrazeniu zgody na otrzymywanie takich materialów promocyjnych i informacji) oraz
 • dla celów zwiazanych z wlasnym bezpieczenstwem.

Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa powyzej, opiera sie na nastepujacych podstawach prawnych:

 • W przypadku wyrazenia zgody na przetwarzanie danych osobowych - na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Ogólnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str 1; "RODO");
 • W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do realizacji Programu lub wykonania innych zawartych umów lub do podjecia dzialan na Panstwa zadanie przed przystapieniem do Programu lub przed zawarciem innej umowy - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
 • W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze - na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO;
 • W przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie, tj. gdy jest niezbedne z przyczyn technicznych; dotyczy monitorowania analityki i statystyki ruchu na stronie internetowej; w celu ulepszania i ochrony tresci, uslug i stron internetowych, lub jest niezbedne dla dostarczania spersonalizowanych tresci na naszych stronach internetowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Informacje na temat przeprowadzonych przez nas testów równowagi dotyczacych Panstwa i naszych interesów mozna uzyskac kontaktujac sie z nami przy uzyciu danych kontaktowych wskazanych w dalszej czesci niniejszej Polityki Prywatnosci.

Dane osobowe udostepniamy spólce ZF Friedrichshafen AG nalezacej do naszej grupy kapitalowej, która pomaga nam w prowadzeniu Programu.

Dane osobowe beda udostepniane równiez zewnetrznym dostawcom uslug, którzy beda przetwarzac je w naszym imieniu w celach okreslonych powyzej. W szczególnosci, korzystamy z zewnetrznych dostawców uslug hostingu, wsparcia i marketingu. Jednym z naszych dostawców uslug jest Loyalty Prime India Pvt. Ltd. (Indie), która zapewnia nam uslugi hostingowe i wsparcie w obsludze Programu. Spólka ta dziala w naszym imieniu jako podmiot przetwarzajacy dane i wylacznie zgodnie z naszymi poleceniami (podlega scislym zobowiazaniom umownym zgodnie z wymogami powszechnie obowiazujacego prawa).

W przypadku, gdy nasza spólka lub czesc dzialalnosci zostanie sprzedana lub polaczona z inna spólka, Panstwa dane moga (z zastrzezeniem obowiazujacych przepisów) zostac ujawnione naszym doradcom i ewentualnemu doradcy nabywcy i zostana przekazane nowym wlascicielom firmy lub czesci dzialalnosci.

Ponadto, dane osobowe moga zostac przekazane osobom trzecim w przypadku, gdy jestesmy prawnie zobowiazani do ich ujawnienia lub do wykonania lub zastosowania naszych warunków uzytkowania (patrz: ogólne warunki Programu) lub innych warunków zawartej umowy lub w celu ochrony praw, wlasnosci lub zapewnienia bezpieczenstwa naszego oraz naszych klientów i osób trzecich.

Dane osobowe moga byc udostepniane organom i instytucjom publicznym lub funkcjonariuszom organów scigania, jesli wymagaja tego przepisy prawa lub jezeli jest to wymagane do prawnej ochrony naszych uzasadnionych interesów, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W przypadku, gdy dane osobowe sa przekazywane do dostawcy uslug lub wspólnika majacych siedzibe poza EOG w kraju, który nie podlega decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane sa odpowiednio chronione przez przyjete przez Komisje standardowe klauzule umowne (np. w przypadku spólki Loyality Prime India Pvt. Ltd.), odpowiednia certyfikacje Tarczy Prywatnosci lub wiazace reguly korporacyjne podmiotu przetwarzajacego dane. Kopia wlasciwego dokumentu dotyczacego zastosowanego mechanizmu ochrony danych moze zostac udostepniona na zadanie skierowane do naszego inspektora ochrony danych (szczególy ponizej).

W sytuacji, gdy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, informujemy o tym w osobnym dokumencie.

W kazdym przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody, moze ona zostac wycofana (np. poprzed poinformowanie nas o jej wycofaniu), jednakze mozemy miec inne podstawy prawne do przetwarzania danych w innych celach (np. tych okreslonych powyzej).

W niektórych przypadkach – tam, gdzie przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie naszego uzasadnionego interesu - mozemy wysylac wiadomosci o charakterze marketingu bezposredniego bez Panstwa zgody. Maja Panstwo pelne prawo do rezygnacji w dowolnym momencie z marketingu bezposredniego lub profilowania, które przeprowadzamy dla celów marketingu bezposredniego. Mozna to zrobic postepujac zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanym komunikacie - w przypadku wiadomosci elektronicznej, lub kontaktujac sie z nami pod adresem: info@propoints.com

Gromadzimy w sposób zautomatyzowany okreslone informacje podczas wizyty na naszej stronie internetowej, przy wykorzystaniu technologii takich, jak pliki cookie.

Odwiedzajac nasza strone internetowa powinni byc Panstwo swiadomi, ze wykorzystujemy pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przesylane do komputera lub innego urzadzenia polaczonego z Internetem, które umozliwiaja unikalna identyfikacje przegladarki badz gromadzenie informacji lub ustawien w tej przegladarce. Te pliki tekstowe pozwalaja nam m.in. (i) zapisywac ustawienia dotyczace kraju i jezyka, (ii) optymalizowac nasza strone i analizowac ewentualne bledy, (iii) przechowywac informacje o preferencjach, a tym samym dostosowywac nasza strone do indywidualnych zainteresowan oraz (iii) wykrywac niektóre rodzaje oszustw. Poslugujemy sie zarówno plikami cookie dla sesji (w celu sledzenia sesji), jak i trwalymi plikami cookie (do wyboru kraju i jezyka).

Aby zapobiec gromadzeniu jakichkolwiek plików cookie nalezy wybracodpowiednie ustawienia w swojej przegladarce. Wybierajac takie ustawienia nalezy liczyc sie z ewentualnym brakiem dostepu do niektórych podstron na naszej stronie internetowej lub z brakiem mozliwosci wykonania okreslonych czynnosci na naszych stronach.

Wiecej informacji w Polityce Cookie pod adresem: https://zf-propoints.com/pl-PL/cookie-policy .

Bezpieczenstwo danych osobowych jest dla nas bardzo wazne, dlatego wdrozylismy program bezpieczenstwa informacji i danych z funkcjami kontroli administracyjnej, technicznej (takiej jak branzowa technologia szyfrowania) oraz fizycznej, stworzonymi dla potrzeb ochrony danych osobowych. Niestety przekazywanie danych przez Internet nie jest w pelni bezpieczne. Choc dokladamy wszelkich staran, aby chronic dane osobowe, nie mozemy zagwarantowac bezpieczenstwa danych przekazanych za posrednictwem naszej strony internetowej. Wszystkie dane sa wprowadzane przez strone internetowa na Panstwa ryzyko. Z chwila otrzymania danych stosujemy rygorystyczne procedury i funkcje bezpieczenstwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostepowi w mozliwie jak najszerszym zakresie.

Posiadaja Panstwo prawo dostepu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO); ich korekty, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania (art.16 - 18 RODO); oraz do otrzymania dostarczonych nam danych osobowych, przetwarzanych na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, a takze do zadania przeslania takich danych innemu administratorowi (art. 20 RODO).

Ponadto, moga Panstwo w pewnych okolicznosciach sprzeciwic sie przetwarzaniu danych osobowych (w szczególnosci, gdy nie musimy przetwarzac danych, aby spelnic wymagania umowne lub prawne, lub gdy uzywamy danych do marketingu bezposredniego - art. 21 RODO).

Powyzsze uprawnienia moga byc ograniczone, na przyklad, jesli spelnienie zadania ujawni dane osobowe o innej osobie lub jesli poprosza nas Panstwo o usuniecie informacji, które zgodnie z prawem jestesmy zobowiazani przechowywac lub w stosunku, do których posiadamy nadrzedny uzasadniony interes w ich przechowywaniu.

Najprostszym sposobem uzyskania dostepu i aktualizacji dostarczonych nam danych jest zalogowanie sie na swoim koncie. Aby skorzystac z któregos z wyzej wymienionych uprawnien moga Panstwo takze skontaktowac sie z nami - lub z naszym inspektorem ochrony danych - korzystajac z danych kontaktowych okreslonych ponizej. Kontaktujac sie z nami, prosimy o podanieswojego imienia i nazwiska, adresu lub adresu e-mail oraz szczególowych informacji na temat wnioskowanej zmiany.

Jesli maja Panstwo jakiekolwiek watpliwosci, co do poprawnosci przetwarzania danych osobowych, maja Panstwo prawo zlozyc skarge do organu nadzorczego wlasciwego do spraw ochrony danych osobowych, w kraju w którym Panstwo mieszkaja, pracuja lub gdzie moglo dojsc do naruszenia ochrony danych osobowych.

Mamy nadzieje, ze bedziemy w stanie odpowiedziec na pytania dotyczace sposobu przetwarzania danych. Jesli maja Panstwo jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przetwarzania danych lub chca Panstwo zrezygnowac z marketingu bezposredniego, prosimy o kontakt pod adresem: info@propoints.com lub ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Garage Marketing, Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Niemcy. Moga Panstwo równiez skontaktowac sie z naszym inspektorem ochrony danych: dataprotection@propoints.com dataprotection@propoints.com

Przechowujemy dane osobowe tylko przez ograniczony czas, potrzebny do realizacji wyzej wymienionych celów przetwarzania. Po tym czasie dane osobowe zostana usuniete. Jesli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o zgode, bedziemy przechowywac dane osobowe przez czas potrzebny do realizacji celów przetwarzania.

W przypadku uczestnictwa w Programie zachowamy dane przez caly czas trwania laczacego nas z Panstwem stosunku umownego oraz, w zakresie dozwolonym, po zakonczeniu tego stosunku tak dlugo, jak to konieczne, aby realizowac cele okreslone w niniejszej Polityce Prywatnosci. Kryteria okreslajace okres przechowywania to wymogi ustawowe i umowne, charakter naszej relacji z Panstwem, charakter danych, potrzeby techniczne. Przepisy prawa moga wymagac od nas przechowywania pewnych kategorii danych przez okreslony czas.

Jezeli przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych lub na podstawie zgody, przetwarzamy dane do czasu, az poprosza nas Panstwo o zaprzestanie przetwarzania i na krótki okres po tym (aby umozliwic nam realizacje Panstwa wniosków). Aby uszanowac prosbe w przyszlosci, rejestrujemy fakt wycofania zgody na wysylke informacji marketingowych oraz przetwarzenia danych osobowych.

W innych przypadkach mozemy przechowywac dane przez odpowiedni okres po zakonczeniu jakiejkolwiek relacji z Panstwem w celu ochrony przed roszczeniami lub zarzadzania biezaca dzialalnoscia.

Wszelkie zmiany wytycznych dotyczacych ochrony danych osobowych dokonywane przez nas w przyszlosci beda oglaszane na niniejszej stronie i, w miare koniecznosci, komunikowane Panstwu poprzez korespondencje e-mailowa.

Jesli maja Panstwo jakiekolwiek pytania dotyczace przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: info@propoints.com.